Activitats d'APEFAC

APEFAC organitza diferents tipus d'activitats, de les quals destaquem les següents:


TROBADES DE PROFESSIONALS D'ESPAIS FAMILIARS 

Són espais per al coneixement, la reflexió i l'intercanvi entre professionals de l'àmbit dels Espais Familiars.

La 25a trobada es va realitzar el 22 de Febrer de 2013 a l'ESPAI FAMILIAR "Juguem Plegats" de Badalona, el tema a treballar va ser: "Reafirmem els Espais Familairs en aquests moments de crisi".


ASSEMBLEES DE SOCIS I SÒCIES

És l'òrgan suprem de l'APEFAC que, integrada per tots els associats, adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l'associació.


SEMINARIS O JORNADES DE FORMACIÓ

L'APEFAC té com un dels seus objectius promoure la formació dels professionals que estan vinculats als Espais Familiars, basant-se en el treball previ que es realitzen a les diferents trobades de professionals, així com també en les propostes realitzades a les assemblees de socis/es.

En aquest sentit hem organitzat les següents formacions:


  •  el 25 de gener de 2013 la I Jornada formativa, "LA COMUNICACIÓ COMPARTIDA", a càrrec d’en Xavier Gimeno Soria (professor de la UAB) amb la col·laboració de “La Companyia Varietats a l’ombra”.
  • el 18 de gener del 2014  un taller d'introducció a la tècnica SEITAI impartit per Carme Albareda (pediatra) i Jaume Estefanell (mestre d'escola bressol).
  • el 30 de gener de 2015 la III Jornada Formativa, La paraula: la veu i la seva musicalitat, a càrrec d'Aurora Ribas Munné (jubilada i pionera en els espais familiars de l'IMEB i impulsadora del programa Nascuts per Llegir)