Els Espais Familiars

QUÈ ENTEM PER ESPAI FAMILIAR?


 “Els Espais Familiars són serveis psicosocioeducatius d’atenció a les famílies amb infants de 0-3 anys, acompanyats per adults, on s’incideix en la qualitat de vida dels nens i nenes:
-          Oferint un espai de trobada i relació per compartir experiències;
-         Donant suport en la seva criança i educació en un clima distès, de confiança i    d’acompanyament amb professionals;
-          On puguin desenvolupar totes les seves capacitats.
Són serveis innovadors, flexibles a la diversitat del territori, preventius, oberts a tota la població i integrats en la xarxa comunitària.”


EN QUINS OBJECTIUS ES BASA?

   Oferir un espai de trobada , relació i joc amb intencionalitat educativa, on infant i famílies  s’hi trobin en un entorn acollidor on compartir experiències  sobre la criança amb el suport de professionals.
   Facilitar un espai d’escolta  i contenció emocional per al infant i la seva família  que afavoreixi un vincle afectiu sa.
   Acompanyar a les famílies en la seva tasca  com a principals educadors.
   Oferir ajut i suport professional a les famílies  amb fills/es entre 0 i 3 anys, entenent el grup familiar com el primer context de vida i desenvolupament dels infants.
   Prevenir situacions de rics o vulnerabilitat en l’infant i en la família, per oferir recursos adients i el nostre suport professional.
   Afavorir un observatori natural on les mares i els pares  puguin veure , viure, compartir i entendre, amb altres famílies, el creixement  i el desenvolupament  del seus/ves fills/es.
   Possibilitar xarxes de relacions socials  en la comunitat entre les famílies per facilitar-los  el conèixer-se, compartir, comunicar-se, conviure i ajudar-se, aprenent de les diferències i les cultures.
   Estar integrat com a servei en la xarxa comunitària del territori.
   Estar integrat com a servei en la xarxa comunitària del territori.
   Facilitar i oferir informacions i recursos d’interès per a la família.
   Afavorir la participació de les famílies en la comunitat.